Opis

MINE ZA TEHNIČKU OLOVKU 
HB; 1 tuba (12 mina); Begreen – 98% izrađeno od recikliranih materijala (izuzev zamjenjivih dijelova)
Mina:
0,7 mm