Opis

Sadržaj likovne mape s kolažnim papirom za 7. i 8. razred:

– papiri za crtanje olovkom (hrapavi, tanji)
– papiri za crtanje tušem i flomasterima (glatki, tanji)
– papir za crtanje ugljenom (natron-papir)
– papiri za gvaš i temperu (srednje hrapavi, srednje debljine)
– papiri za akvarel (najdeblji, hrapavi)
– papiri za pastel i kolaž (žuti, sivi, crni, gladaki, deblji)
– papiri za grafiku (glatki)
– papir-plastika (hameri)
– dvostrana valovita ljepenka
– aluminijska folija formata A5
– linoleum formata A4
– paus-papir
– ogledna mapa (natron-papir)
– najbogatiji kolažni papir papir s 27 boja i pet novih tekstura za istraživanje i još kreativniju nastavu likovne kulture
Moja likovna bilježnica – knjižica za učenike