Opis

Novo u mapi Umjetnost i ja 1 i 2:

– Kolaž-papir s 5 novih tekstura za istraživanje

– Moja likovna bilježnica nova je likovna bilježnica
s metodički osmišljenim zadacima i dodatnim
digitalnim sadržajima

Najzastupljenije likovne mape sadržavaju sve potrebno za upoznavanje i primjenu svih likovnih tehnika u skladu sa zahtjevima novog predmetnog kurikuluma za Likovnu kulturu. Uz dovoljan broj papira za sve likovne tehnike, sadržavaju i bogat kolažni papir s novim teksturama te likovne bilježnice s kreativnim zadacima s pomoću kojih se učenici upoznaju s umjetničkim djelima iz hrvatskih muzeja i galerija.

Sadržaj mape:

PAPIRI ZA SVE SLIKARSKE
TEHNIKE
(akvarel, gvaš i temperu)

NAJVEĆI IZBOR PAPIRA
za crtaće tehnike (olovkom, tušem, flomasterima,
ugljenom) i slikarske tehnike (pastel i kolaž)

JEDNOSTRANE I DVOSTRANE LJEPENKE, hamer papiri, paus-papiri, aluminijska
folija za tehnike prostornoplastičkog oblikovanja

NAJKVALITETNIJI LINOLEUM formata A4 za grafičke tehnike

NAJBOGATIJI IZBOR KOLAŽNOG PAPIRA