Opis

OLOVKA TEHNIČKA 
TK-Fine 1347
mina 0,7 mm; gumeni grip; za pisanje i crtanje sa vrhom koji se posve uvlači u olovku
Boja: zelena