Opis

ROKOVNIK TJEDNI  Maiori
format: B5; knjižni blok: 144 stranice (sa adresarom); 70 g/m²; bijeli papir; s perforacijom na rubovima; jedan tjedan na dvije stranice; korica je izrađena od materijala koji je pogodan za: sitotisak, suhi žig, foliotisak zlatni/srebrni i foliotisak u boji i digitalni tisak; četverojezični (francuski, talijanski, njemački i engleski)
Oznaka:
069
Boja: srebrna, crni, plavi