Opis

  • Dimenzija:1,35×150m=26,50kg
  • Koristi se za izradu etui-a, fascikala
  • polukruta
  • može se spajati visokofrekventnim  varenjem