Opis

A-47a/NCR; popis predanog novca; dimenzija: 10,5×14,7 cm; broj listova: 100