Opis

TEKA-MILIMETARSKI BLOK 
25 listova; za tehničko crtanje; boja rastera je plava
Format:
A4