Opis

u plastičnoj boci

na bazi vode

za: papir i kartona

s mogućnošću podešavanja nanosa

Boja: prozirna