Opis

GEOGRAFSKA KARTA EUROPE : presavijena: mj. 1 : 12 500 000