Opis

Heksagonalne, bezdrvne, lako se brišu i šilje, ostavljaju trag uz tek lagani pritisak, 12 boja