Opis

BLOK ZA BILJEŠKE 
karo; 50 listova; 70 g/m²; s naslovnicom