Opis

BLOK KOLEGIJ  Neon
format: A4; crte; PP korice; 4 x 25 listova; 80 g/m²; s 4 rupe i mikro perforacijom; 4 pregrade koje mogu imati funkciju korice; boje: narančasta, plava, roza, zelena i žuta