Opis

Xtreme 
blok kolegij
format: A4; mekane korice; 80 listova; 90 g/m²; s 4 rupe i perforacijom; na djelovima hologram efekt
Kocke i crte